BIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

           Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
          Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej. 
          Przedszkole Nr 29 w Tychach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem następującegych linków:
 

1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu:

Niniejsza usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej.
 


2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:


Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Udostepnianie+informacji+publicznej+na+wniosek&idPodmiotu=przedszkole29tychy


3. Pismo ogólne do urzędu:


Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie do której nie mają zastosowania inne formularze.


https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=przedszkole29tychy

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=elektroniczna+skrzynka+podawcza+epuap&idPodmiotyu=przedszkole29

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu przez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (6.00 - 17.00) do Kancelarii instytucji w następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczonych do Urzędu:

3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

4. Akceptowane formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

6. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-10-22 18:22:53 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2012-10-22 18:02:55 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2012-10-22 17:52:54 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 1577 razy Artykuł wyświetlony 1577 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.