BIP

Informacje o jednostce

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Historia placówki Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi zostało oddane do użytku w grudniu 1980 r. Początkowo nosiło Nr 31, następnie Nr 29. Obecną nazwę: Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi posiada od 01.09.2007 r. W 2002 r. uruchomione zostały oddziały integracyjne. Pierwszych przedszkolaków przyjęto 15.01.1981 r. Liczby były szokujące. Niemal 40 dzieci w grupie. W pierwszym roku działalności Przedszkole liczyło 5 grup. Zgłoszonych było 218 dzieci, przyjętych 183 dzieci, na 125 miejsc. Głównym kryterium stanowiącym o przyjęciu dziecka był dochód na członka rodziny. Im mniejszy, tym większe szanse na przyjęcie dziecka.W roku następnym nabór był nieco mniejszy, bo 32 dzieci w grupie, choć liczba zgłoszeń dużo większa, bo 225. Rekordowa liczba zgłoszeń przypadła na rok szkolny 1986/87, bowiem ubiegających się o przyjęcie dziecka było 400 osób - przyjęto natomiast 167 dzieci, w tym 10 z odwołań, czyli po 34 dzieci w grupie. W kolejnych latach liczba dzieci w grupach ogólnych, w sposób prawny spadła do 25. Grupy integracyjne liczą 17 - 20 dzieci. Oddział specjalny liczy - 4 dzieci. Dyrektorem Przedszkola jest: mgr Danuta Waszak (od 1994 r.) Przedszkole znajduje się w środku miasta Tychy, z dogodnym dojazdem siecią publiczną (autobus, trolejbus) i samochodową, z dala od głównych ulic, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Pobliskie otoczenie placówki w postaci placu zabaw oraz przestrzenie łąk - są atrakcją dla dzieci podczas zabaw na powietrzu i spacerów. Przedszkole sąsiaduje z Restauracją McDonald's, która wielokrotnie wspomaga placówkę rzeczowo. Budynek jest wolnostojący - posiada trzy kondygnacje. W dwóch górnych mieszczą się sale dzienne, w przyziemiu znajduje się część kuchenno - gospodarcza. Osiem sal dydaktycznych i jeden gabinet terapeutyczny wyposażone są w sprzęt: stoliki, krzesełka, zabawki, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada ogród ogrodzony siatką z placem zabaw. W Przedszkolu funkcjonują 2 oddziały ogólne, 5 oddziałów integracyjnych i jeden oddział specjalny do których uczęszcza 146 dzieci, w tym 29 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W grupach integracyjnych obok 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w danej grupie, zatrudnieni są na daną grupę integracyjną po 1 nauczycielu wspomagającym - specjaliści o kierunku: oligofrenopedagogika, surdopedagogika. Do grup tych przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oddział specjalny liczy 4 wychowanków. Różnorodne i atrakcyjne zajęcia, które odbywają się w przedszkolu dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci. Obok zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć w kółku plastycznym, czytelniczym, sportowym, poranków muzycznych, zajęć z języka angielskiego, festynów rodzinnych, wycieczek, występów dzieci w przeglądach artystycznych w Teatrze Małym w Tychach, udziału dzieci w różnorodnych konkursach plastycznych (ogólnopolskich, wojewódzkich, lokalnych), udziału w lokalnym konkursie recytatorskim - w Przedszkolu realizowane są zajęcia dydaktyczno - wspierające, prowadzone przez specjalistów, takich jak: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, psycholog. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z udziałem rodziców. Przedszkole posiada bardzo dobrze przystosowany i wyposażony gabinet terapeutyczny, w tym salę doświadczeń dziecka, bogate pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, pomoce do zajęć metodą Marii Montessori, terapii polisensorycznej, pozyskane ze środków z Unii z pomocą MEN. Profil placówki, to: integracja dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-30 11:35:36 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2020-01-30 11:28:39 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2020-01-30 11:28:32 Zmiana publikacji przedszkole29
4 2020-01-30 11:16:46 Zmiana publikacji przedszkole29
5 2020-01-30 11:10:45 Zmiana publikacji przedszkole29
6 2020-01-30 10:05:57 Zmiana publikacji przedszkole29
7 2019-08-31 15:28:01 Zmiana publikacji przedszkole29
8 2018-01-06 11:01:23 Zmiana publikacji przedszkole29
9 2014-08-30 22:15:42 Zmiana publikacji przedszkole29
10 2014-08-30 22:09:10 Zmiana publikacji przedszkole29
11 2014-08-30 22:08:50 Zmiana publikacji przedszkole29
12 2013-12-07 16:31:54 Zmiana publikacji przedszkole29
13 2013-12-07 16:31:17 Zmiana publikacji przedszkole29
14 2012-10-07 21:18:31 Zmiana publikacji sp40
15 2012-09-08 15:41:22 Zmiana publikacji przedszkole29
16 2012-09-08 15:41:03 Zmiana publikacji przedszkole29
17 2012-09-08 15:40:35 Zmiana publikacji przedszkole29
18 2012-08-22 14:41:03 Zmiana publikacji przedszkole29
19 2012-08-03 10:56:11 Zmiana publikacji przedszkole29
20 2012-08-02 12:02:34 Zmiana publikacji przedszkole29
21 2012-08-02 12:01:06 Zmiana publikacji przedszkole29
22 2012-08-02 11:55:56 Zmiana publikacji przedszkole29
23 2012-08-02 11:44:04 Zmiana publikacji przedszkole29
24 2012-08-02 11:17:15 Zmiana publikacji przedszkole29
25 2012-08-02 11:15:41 Zmiana publikacji przedszkole29
26 2012-07-02 13:11:15 Zmiana publikacji przedszkole29
27 2012-07-02 13:09:59 Zmiana publikacji przedszkole29
28 2012-06-29 08:03:31 Zmiana publikacji przedszkole29
29 2012-06-24 21:03:26 Zmiana publikacji przedszkole29
30 2012-06-23 11:29:10 Zmiana publikacji przedszkole29
31 2012-06-23 11:19:52 Zmiana publikacji przedszkole29
32 2012-06-23 09:34:41 Zmiana publikacji przedszkole29
33 2012-06-22 20:52:43 Zmiana publikacji przedszkole29
34 2012-06-22 20:46:15 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 367 razy Artykuł wyświetlony 367 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.