BIP

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i personel administracyjno - obsługowy.

Nauczyciele:

- dyrektor
- wicedyrektor
- nauczyciele wychowania przedszkolnego
- oligofrenopedagodzy
- surdopedagog
- tyflopedagog
- neurologopeda
- logopeda
- psycholog
- terapeuta pedagogiczny
- terapeuta do pracy z dzieckiem z autymem i z zespołem Aspergera
- terapeuta Integracji Sensorycznej SI
- terapeuta WWR

Personel administracyjny:
- intendent
- pomoc administracyjna
 
Personel obsługowy:
- pomoc nauczyciela
- kucharka
- pomoc kuchenna
- woźna
- konserwator

Imie Nazwisko Stanowisko
Barbara Gniadek Nauczyciel

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Waszak Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-30 11:49:27 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2012-08-02 11:16:41 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2012-06-24 21:09:40 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 1838 razy Artykuł wyświetlony 1838 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.