BIP

Statut

Statut Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach


Podstawą działalności Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach jest Statut. To podstawowy akt prawny placówki, opracowany zgodnie z aktualnymi Aktami prawnymi: Ustawami i Rozporządzeniami MEN. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Przedszkola. Określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania Przedszkola.

Pobierz pełną wersję statutu - Statut
Imie Nazwisko Stanowisko
Barbara Gniadek Nauczyciel

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Waszak Dyrektor

Dokumentacja

załącznik STATUT

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-03-28 15:16:32 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2020-03-28 15:16:04 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2020-03-28 15:14:02 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 1639 razy Artykuł wyświetlony 1639 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.