BIP

Informacje o jednostce

Informacje o jednostce - Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach


 

Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Hubala 7
43 - 100 Tychy
tel. 032/217 55 26
e-meil: p29@oswiata.tychy.pl

 

Strona Internetowa Przedszkola: www.przedszkole29tychy.pl 


Przedszkole czynne w godzinach: 6.00 - 17.00
 

Przedszkole działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowei rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
- Statut Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Tychy. 
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

Dyrektor: mgr Danuta Waszak
Wicedyrektor: mgr Jolanta Dudziak

Imie Nazwisko Stanowisko
Barbara Gniadek Nauczyciel

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Waszak Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2020-01-30 11:35:36 Zmiana publikacji przedszkole29
5 2020-01-30 11:28:39 Zmiana publikacji przedszkole29
6 2020-01-30 11:28:32 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 27407 razy Artykuł wyświetlony 27407 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.